Entertainment »  Topic »  ”Kommuner och regioner får ytterligare sex miljarder”

”Kommuner och regioner får ytterligare sex miljarder”


Den pågående globala pandemin har medfört både en hälsokris och en ekonomisk kris. Den har allvarliga konsekvenser för hela vårt samhälle och i landets kommuner och regioner märks krisens dubbla natur mer än kanske någonstans. Det är kommuner och regioner som har ansvaret att tillhandahålla sjukvård och äldreomsorg, själva eller genom privata utförare, men också ansvar att finansiera verksamheterna.

Sjukvården, liksom äldreomsorgen, befinner sig under mycket hård press. Arbetet med att vårda smittade har fått ske parallellt med kapacitetsutbyggnad, inte minst i form av fler intensivvårdsplatser, för att skapa beredskap för ett snabbt försämrat läge. Samtliga verksamheter anpassas för att ...


Read the full text indianexpress