Sports »  Topic »  Blomsterfonden kallar till annorlunda föreningsstämma

Blomsterfonden kallar till annorlunda föreningsstämma


Blomsterfonden har p.g.a. coronapandemin tagit beslutet att hålla en annorlunda föreningsstämma 2020. Stämman var tidigare utlyst till den 27 maj, men fick ställas in. Styrelsen har gjort bedömningen att det fortfarande inte är möjligt att genomföra en stämma med fysisk närvaro till hösten och föreningsstämman kommer därför att hållas den 5 oktober utan fysiskt närvarande medlemmar.

Alla anmälda medlemmar kommer i förväg att kunna göra sin röst hörd genom att skicka in sina röster via en dagordningsenkät, antingen digitalt eller via vanlig post.

ÅRETS FÖRENINGSSTÄMMA – STEG FÖR STEG

  1. Anmälan

    Anmälan till stämman görs enklast genom att fylla i ...


Read the full text goal.com